Võ Đường, Võ phái Bắc Giang   Người gửi: Loipv
Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF   Người gửi: Giấu Tên
Nhà thi đấu Back Khoa Hà Nội   Người gửi: Tnu
Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai   Người gửi: Tnu
Thành phố Hồ Chí Minh   Người gửi: ThachSanh
Thành phố Đà Nẵng   Người gửi: Loipv
SÂN BÓNG HOÀNG CẦU(Hà Nội)   Người gửi: HaiNv
SÂN BÁCH KHOA (Hà Nội)   Người gửi: HaiNv
Nhật Lệ, Đồng Hới, Quản Bình   Người gửi: Loipv
Quản Bình   Người gửi: Loipv
Trịnh Hoài Đức(Hà Nội)   Người gửi: Việt Anh