Thông tin chi tiết về chỉ số ngực / chân và cách tính.
Thông tin Tính chỉ số ngực / chân
Gọi ratio là chỉ số ngực / chân, C là số đo vòng ngực được đo ở vùng lớn nhất của ngực (tính bằng cm) và N là số đo vòng đùi được đo ở vùng lớn chất của đù (tính bằng cm). chỉ số chân ngực được tính theo công thức
Công thức tính chỉ số BMI

Cách xác định vị trí đó eo và mông
Cách xác định vị trí đó ngực và chân

Ratio = C/N;

Chỉ số ngực / chân thể hiện sự phát chiển của chân so với cơ. Xác định mực độ ảnh hưởng của chân với các hoạt động thể dục, thể thao và lao động sản xuất.

Bảng tỷ lệ eo/mông
ratio Độ phát triển của chân
0 < ratio < 1,7 Chân đẹp, bắp đùi to
1,69 < ratio < 1,85 Chân cân đối với thể hình chung.
1,84 < ratio < 2,0 Chân đẹp trung bình
1.99 < ratio Chân rất nhỏ( Hội chứng chân gà)
Vòng ngực tính bằng (cm) *:
Vòng chân tính bằng (cm) *:
Chú ý: Chỉ số ngực / chân đánh gia sự phát chiển của chân so với cơ thể. Nó không đánh giá đúng mực độ tích mỡ ở chân so với cơ thể. Tỉ số ngực / chân trong khoản từ 1,7 đến 2 rất tốt và giúp ích rất nhiều cho các hoạt động thể thao, lao động sản xuất.