Phương pháp huấn luyện một thế võ mới đối với võ phái Vovinam (30/12)
Các bước để một huấn luyện viên có thể hướng dẫn một thế võ mới đối với các môn sinh.
Chi tiết...
Phương phái huấn luyện một bài quyền của võ phái Vovinam (30/12)
Các bước để một huấn luyện viên hướng dẫn một bài quyền mới đối với các môn sinh.
Chi tiết...
Ảnh mô tả.
Bảng phụ lúc các quy định cho trọng tài trong cầu lông (18/10)
Bảng phụ lục này liệt kê từ vựng tiêu chuẩn cho các Trọng tài chính sử dụng để điều khiển trận đấu, mời các bạn tham khảo.
Chi tiết...
Tìm hiểu luật chơi cầu lông phần 3 (18/10)
Tìm hiểu tiếp theo phần hai từ điều 15 đến điều 17(kêt thúc) trong luật thi đấu bộ môn cầu lông.
Chi tiết...
Tìm hiểu luật chơi cầu lông phần 2 (18/10)
Tìm hiểu tiếp theo phần một từ điều 10 đến điều 14 trong luật thi đấu bộ môn cầu lông.
Chi tiết...
Ảnh mô tả.
Tìm hiểu luật chơi cầu lông phần 1 (18/10)
Ở những loạt bài trước chung ta đã tìm hiểu được rất nhiều những kỹ thuật cầu lông và đã chơi khá nhiều rôi. Vậy chơi thứ thế nào là không phạm luật và luật cầu lông quy đinh gì. Loạt bài sau đây sẽ giới thiệu kỹ về luật công lông.
Chi tiết...
Quy tắc đề nghị với nhân viên kỹ thuật của người chơi trong cầu lông (18/10)
Trong khi chơi nếu có ý kiến hoặc đề nghị với trọng tài hay nhân viên kỹ thuật, trọ tài với nhân viên kỹ thuật chung ta có nhưng quy tắc sau.
Chi tiết...
   
Không còn bài nào cũ hơn.
 
 
Chủ đề hay của diễn đàn