Thứ Bảy, ngày 20/01/2018 - 15:15 CH
Chó lười
Nằm nghỉ ngơi yên vị giữa đường, chú chó này khiến nhiều người khó xử.

Nhật Minh (Nguồn: Acidcow)

Vnexpress

   Từ khóa:    lười biếng, chú chó
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".