Thứ Năm, ngày 25/04/2019 - 13:08 CH
Đu quay bằng cần cẩu
Một trò chơi đầy nguy hiểm và có phần điên rồ của những người công nhân nghịch ngợm.

Nhật Minh (Nguồn: Acidcow)

Vnexpress

   Từ khóa:    đu quay
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".