Thứ Năm, ngày 25/04/2019 - 13:09 CH
Chạy nhầm đường
Mải mê đùa nghịch, chú chó húc mạnh vào tường thay vì ô cửa nhỏ.

Mạnh Hải (Nguồn: Acidcow)

Vnexpress

   Từ khóa:    chạy nhầm, đường
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".