Thứ Năm, ngày 25/04/2019 - 13:45 CH
Nghệ thuật thổi bong bóng dưới nước
Ngoài khả năng nhịn thở lâu, anh chàng này còn có thêm một biệt tài kỳ lạ.

Mạnh Hải sưu tầm

Vnexpress

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".