Thứ Tư, ngày 24/04/2019 - 01:30 SA
Nhét bạn vào ghế sofa
Chiếc ghế được thiết kế đặc biệt đã khiến vị khách xui xẻo nhanh chóng rơi vào bẫy do bạn mình tạo ra.

Mạnh Hải sưu tầm

Vnexpress

   Từ khóa:    ghế sofa
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".