Thứ Tư, ngày 24/04/2019 - 00:15 SA
Những hình ảnh 'cực độc' chỉ có ở VN (Phần 45)
Ngủ ở mọi nơi, vở cho dân nghiền Facebook, ngôi nhà hoa...
Đi chợ.
Bữa cơm thời bão giá.
Một tờ đơn xin xây nhà.
Nghệ thuật xắp đặt.
Quá tải.
An toàn.
Khủng hoảng kinh tế.
Vở mới.
Ngôi nhà hoa.
Lời khuyên sâu lắng.

(Nhóm độc giả sưu tầm)

Vnexpress

   Từ khóa:    ảnh cười, ảnh độc
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".