Chào buổi sáng, Thứ Tư, ngày 15/08/2018 - 07:44 SA
Đường bộ giao cắt với đường không
Toàn bộ đoàn xe phải dừng lại chờ đèn đỏ, cho... máy bay đi qua.

Mạnh Hải sưu tầm

Vnexpress

   Từ khóa:    đườn bộ, đường không
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".