Thứ Tư, ngày 24/04/2019 - 01:02 SA
Những phát minh tạm bợ
Chưa muốn thay thế hoặc mua mới, chủ nhân của những vật dụng này rất tự tin vào khả năng sửa chữa của mình.
Đèn mới cho xe.
Xem được giờ là ổn.
Xe vẫn chạy ngon lành.
Cửa xếp.
Tai nghe tự chế.
Nó vẫn sáng mà.
Gạt tay cho nó sạch.
Có 3 nấc để bạn lựa chọn.
Sáng chế mới.
Dán chắc lắm rồi, đổ thế nào được.
Mới hỏng có 2 phím, chưa cần thay.

Mạnh Hải sưu tầm

Vnexpress

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".