Thứ Tư, ngày 24/04/2019 - 01:35 SA
Tai nạn bất ngờ
Chàng trai đã thực hiện thành công cú lộn mèo mà không xây xát gì, nhưng kết cục không hay lại đến với người quan sát.

Mạnh Hải sưu tầm

Vnexpress

   Từ khóa:    tai nạn
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".