Thứ Tư, ngày 24/04/2019 - 01:10 SA
Một ngày bình thường của 'người - chó'
Tác giả đoạn video đã khéo léo ... g ghép tay chân và phục trang cho chú chó nhỏ của mình một cách tài tình.

Mạnh Hải sưu tầm

Vnexpress

   Từ khóa:    người chó
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".