Thứ Tư, ngày 24/04/2019 - 01:57 SA
Những hình ảnh 'cực độc' chỉ có ở VN (Phần 46)
Quảng cáo trụ bơm dễ hiểu, gà đeo trang sức, lên thăm "bà Nà"...
Minh họa rõ ràng.
Kỷ niệm lên Bà Nà.
Che mưa nắng.
Xe kéo xe trên phố.
Cuộc sống sinh viên.
Mầm non cũng phân cấp.
Hành vì rửa tiền.
Gà nhà đại gia.
Hi vọng sẽ có giá ưu đãi vào giờ đặc biệt.

(Nhóm độc giả sưu tầm)

Vnexpress

   Từ khóa:    ảnh cười, ảnh độc
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".