Thứ Tư, ngày 24/04/2019 - 01:12 SA
Những cú nhảy 'lịch sử' của... mèo
Thành công hay thất bại, tất cả phụ thuộc vào chuyện hên xui.

Mạnh Hải sưu tầm

Vnexpress

   Từ khóa:    cú nhảy của mèo
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".