Thứ Tư, ngày 24/04/2019 - 00:10 SA
Thanh barie khó chịu
Chàng trai không ngờ rằng việc bước ra khỏi xe là đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Mạnh Hải sưu tầm

Vnexpress

   Từ khóa:    thanh barie
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".