Thứ CN, ngày 24/02/2019 - 01:23 SA
Mối liên quan bất ngờ
Các nhà khoa học đã tìm ra được mối liên quan giữa ba số: 5, 9, và 1.

Cứ 5 phút vui vẻ thì sau 9 tháng chờ đợi sẽ có thêm 1 miệng ăn.

Chie sưu tầm

Vnexpress

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".