Thứ CN, ngày 26/05/2019 - 14:12 CH
Được việc
Mày râu nói với áo dài: "Bố mẹ bà chắc chẳng bao giờ nhờ bà được việc gì!".

- Sao lại không?

- Nhờ việc gì, nói nghe coi?

- Mẹ tui vẫn "nhờ" tui: Mày ăn ít lại cho tao nhờ ! Mày bớt làm biếng cho tao nhờ ! Mày bớt ngủ đi cho tao nhờ...

- !!!!!

Ba Hoàng sưu tầm

Vnexpress

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".