Thứ CN, ngày 26/05/2019 - 14:35 CH
Cổ tích ngày nay
Giờ văn cô giáo bảo học sinh tóm tắt câu chuyện kể về bà lão sống cực khổ nhưng do hiền hậu nên được trời thương tình cho thoát khỏi cuộc sống nghèo khó.

Tèo xung phong kể:

- Ngày xưa có bà lão sống một thân một mình, hằng ngày phải mò cua bắt ốc để kiếm sống. Nhưng rồi một hôm khi đi mò ốc bà vô tình mò được một túi vàng. Kể từ đó bà lão nghỉ nghề mò ốc và sống một cuộc sống sung sướng đến hết đời. Câu chuyện của em đến đây là hết.

- !!!!!

Nguyễn Minh Hồng sưu tầm

Vnexpress

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".