Chào buổi sáng, Thứ Bảy, ngày 20/01/2018 - 08:07 SA
Đánh bạn
Mẹ dạy con: "Chó là loài vật thông minh. Chúng ta nuôi chó phải xem nó như là bạn, phải biết thương yêu nó và chăm sóc nó".

- Thế tại sao hôm qua bố lại đánh bạn hả mẹ?

- !!!!!

Khương Duy sưu tầm

Vnexpress

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".