Thứ CN, ngày 26/05/2019 - 14:49 CH
Làm gì có dây
Chàng trai gọi điện: "Alô, cho anh hỏi có phải số điện thoại của Lan không?".

- Vâng, em Lan đây. Xin lỗi ai đầu dây đó ạ?

- Dây đâu mà dây, làm gì có dây ở đây. Tôi gọi bằng điện thoại di động cơ mà.

Trần Quang Khải sưu tầm

Vnexpress

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".