Thứ CN, ngày 26/05/2019 - 14:12 CH
Lỗi chết người của việc viết không dấu (Phần 93)
Con gái đi mua đồ từ sáng mà tới trưa chưa thấy về, mẹ sốt ruột liền nhắn tin: "Con sap ve chua?".

Một lúc sau con gái nhắn lại: "Con chua ve duoc, doi mo mat!".

Mẹ giật mình nghĩ: "Nó đi một mình lại đi xe máy sao lại 'đợi mổ mắt'" liền gọi lại can ngăn. Hóa ra con gái định bảo "đói mờ mắt".

Nguyễn Thu Thủy

Vnexpress

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".