Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 - 04:02 SA
     Thể loại: Cầu lông.  
Kỹ thuật đầy lưới trong cầu lông
Khi cầu đã xuống quá thấp mà vị trí của người chơi lại không thể thức hiện cú cụp lưới thì chúng ta sẽ sử dụng đấy lưới.
Kỹ thuật đẩy lưới (đánh lưới) (net spin, net shot) được sử dụng khi trái cầu đã rơi xuống qua khỏi mép trên của lưới, vị trí người chơi tiếp cận cầu có một khoảng cách nhất định khiến không thể thực hiện cú chụp lưới.

Ảnh mình họa đường cầu


Clip đẩy cầu 1:
Clip đầy cầu 2:

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".
 
 
 
 
 
Chủ đề hay của diễn đàn