Thứ Tư, ngày 24/04/2019 - 01:12 SA
     Thể loại: Cầu lông.  
Tìm hiểu luật chơi cầu lông phần 2
Tìm hiểu tiếp theo phần một từ điều 10 đến điều 14 trong luật thi đấu bộ môn cầu lông.
 ĐIỀU 10. THI ĐẤU ĐƠN

    10.1. Ô giao cầu và ô nhận cầu:
    10.1.1. Các VĐV sẽ giao cầu và nhận cầu từ trong ô giao cầu bên phải tương ứng của mình khi người giao cầu chưa ghi điểm hoặ ghi được điểm chẵn trong ván đó.
    10.1.2. Các VĐV sẽ giao cầu và nhận cầu từ trong ô giao cầu bên trái tương ứng của mình khi người giao cầu ghi được điểm lẻ trong ván đó.
    10.2. Trình tự trận đấu và vị trí trên sân:
    Trong pha cầu, quả cầu sẽ được đánh luân phiên bởi người giao cầu và người nhận cầu, từ bất kỳ vị trí nào phía bên phần sân của VĐV đó cho đến khi cầu không còn trong cuộc (Điều 15).
    10.3. Ghi điểm và giao cầu:
    10.3.1. Nếu người giao cầu thắng pha cầu (Điều 7.3), người giao cầu sẽ ghi cho mình một điểm. Người giao cầu sẽ tiếp tục giao cầu từ ô giao cầu còn lại.
    10.3.2. Nếu người nhận cầu thắng pha cầu (Điều 7.3), người nhận cầu sẽ ghi cho mình 1 điểm. Người nhận cầu lúc này trở thành người giao nhận cầu mới.

 ĐIỀU 11. THI ĐẤU ĐÔI

    11.1. Ô giao cầu và ô nhận cầu:
    11.1.1. Một VĐV bên giao cầu sẽ giao cầu từ ô giao cầu bên phải khi bên họ chưa ghi điểm hoặc ghi được điểm chẵn trong ván đó.
    11.1.2. Một VĐV bên giao cầu sẽ giao cầu từ ô giao cầu bên trái khi họ ghi được điểm lẻ trong ván đó.
    11.1.3. VĐV có quả giao cầu lần cuối trước đó của bên giao cầu sẽ giữ nguyên vị trí đứng mà từ ô đó VĐV này đã thực hiện lần giao cầu cuối cho bên mình. Mô hình ngược lại sẽ được áp dụng cho đồng đội của người nhận cầu.
    11.1.4. VĐV của bên nhận cầu đang đứng trong ô giao cầu chéo đối diện sẽ là người nhận cầu.
    11.1.5. VĐV sẽ không thay đổi vị trí đứng tương ứng của mình cho đến khi họ thắng một điểm mà bên của họ đang nắm quyền giao cầu.
    11.1.6. Bất kỳ lượt giao cầu nào cũng được thực hiện từ ô giao cầu tương ứng với số điểm mà bên giao cầu đó có, ngoại trừ các trường hợp nêu ở Điều 12.
    11.2. Thứ tự đánh cầu và vị trí trên sân:
    Sau khi quả giao cầu được đánh trả, cầu được đánh luân phiên bởi một trong hai VĐV của bên giao cầu và một trong hai VĐV của bên nhận cầu cho đến khi cầu không còn trong cuộc (Điều 15).
    11.3. Ghi điểm và giao cầu:
    11.3.1. Nếu bên giao cầu thắng pha cầu (Điều 7.3), họ sẽ ghi cho mình một điểm. Người giao cầu tiếp tục thực hiện quả giao cầu từ ô giao cầu tương ứng còn lại.
    11.3.2. Nếu bên nhận cầu thắng pha cầu (Điều 7.3), họ sẽ ghi cho mình một điểm. Bên nhận cầu lúc này trở thành bên giao cầu mới
    11.4. Trình tự giao cầu:
    Trong bất kỳ ván nào, quyền giao cầu cũng được chuyển tuần tự:
    11.4.1. Từ người giao cầu đầu tiên khi bắt đầu ván đấu ở ô giao cầu bên phải,
    11.4.2. Đến đồng đội của người nhận cầu đầu tiên. Lúc này quả giao cầu được thực hiện từ ô giao cầu bên trái,
    11.4.3. Sang đồng đội của người giao cầu đầu tiên,
    11.4.4. Đến người nhận cầu đầu tiên,
    11.4.5. Trở lại người giao cầu đầu tiên, và cứ tiếp tục như thế…
    11.5. Không VĐV nào được giao cầu sai phiên, nhận cầu sai phiên, hoặc nhận hai quả giao cầu liên tiếp trong cùng một ván đấu, ngoại trừ các trường hợp nêu ở Điều 12.
    11.6. Bất kỳ VĐV nào của bên thắng ván cũng có thể giao cầu đầu tiên ở ván tiếp theo, và bất kỳ VĐV nào của bên thua ván cũng có thể nhận cầu đầu tiên ở ván tiếp theo.

  ĐIỀU 12. LỖI Ô GIAO CẦU

    12.1 Lỗi ô giao cầu xảy ra khi một VĐV:
    12.1.1. Đã giao cầu hoặc nhận cầu sai phiên; hay
    12.1.2. Đã giao hoặc nhận cầu sai ô giao cầu.
    12.2. Nếu một lỗi ô giao cầu được phát hiện, lỗi đó phải được sửa và điểm số hiện có vẫn giữ nguyên.

  ĐIỀU 13. LỖI

    Sẽ là “Lỗi”:
    13.1. Nếu giao cầu không đúng luật (Điều 9.1);
    13.2. Nếu khi giao cầu, quả cầu:
    13.2.1. Bị mắc trên lưới và bị giữ lại trên lưới;
    13.2.2. Ssau khi qua lưới bị mắc lại trong lưới; hoặc
    13.2.3. Được đánh bởi đồng đội người giao cầu.
    13.3. Nếu trong cuộc, quả cầu:
    13.3.1. Rơi ở ngoài các đường biên giới hạn của sân (có nghĩa là không ở trên hay không ở trong các đường biên giới hạn đó);
    13.3.2. Bay xuyên qua lưới hoặc dưới lưới;
    13.3.3. Không qua lưới;
    13.3.4. Chạm trần nhà hoặc vách;
    13.3.5. Chạm vào người hoặc quần áo của VĐV;
    13.3.6. Chạm vào bất kỳ người nào hay vật nào khác bên ngoài sân;
    ( Khi cần thiết do cấu trúc nơi thi đấu, thẩm quyền cầu lông  địa phương có thể, dựa vào quyền phủ quyết của Liên đoàn thành viên của mình, áp dụng luật địa phương cho trường hợp cầu chạm chướng ngại vật)
    13.3.7. Bị mắc và dính trên vợt  khi thực hiện một cú đánh;
    13.3.8. Được đánh hai lần liên tiếp bởi cùng một VĐV với hai cú đánh. Tuy nhiên, bằng một cú đánh, quả cầu chạm vào đầu vợt  và khu vực đan lưới của vợt thì không coi là một “Lỗi”;
    13.3.9. Được đánh liên tục bởi một VĐV và một VĐV đồng đội; hoặc
    13.3.10. Chạm vào vợt mà không bay vào phần sân của đối phương;
    13.4. Nếu, khi quả cầu trong cuộc, một VĐV:
    13.4.1. Chạm vào lưới, các vật chống đỡ lưới bằng vợt, thân mình hay quần áo;
    13.4.2. Xâm phạm sân đối phương bằng vợt hay thân mình, ngoại trừ trường hợp người đánh có thể theo quả cầu bằng vợt của mình trong quá trình một cú đánh sau điểm tiếp xúc đầu tiên với quả cầu ở bên lưới của phần sân người đánh;
    13.4.3. Xâm phạm sân của đối phương bên dưới lưới bằng vợt hay thân mình mà làm cho đối phương bị cản trở hay mất tập trung; hoặc
    13.4.4. Cản trở đối phương, nghĩa là ngăn không cho đối phương thực hiện một cú đánh hợp lệ tạ i vị trí quả cầu bay qua gần lưới;
    13.4.5. Làm đối phương mất tập trung bằng bất cứ hành động nào như la hét hay bằng cử chỉ;
    13.5. Nếu một VĐV vi phạm những lỗi hiển nhiên, lặp lại, hoặc nhiều lần theo Điều 16.

 14. GIAO CẦU LẠI

    14.1 “Giao cầu lại” do Trọng tài chính hô, hoặc do một VĐV hô (nếu không có Trọng tài chính) để ngừng thi đấu.
    14.2. Sẽ là “giao cầu lại” nếu:
    14.2.1. Người giao cầu giao trước khi người nhận cầu sẵn sàng (Điều 9.5);
    14.2.2. Trong khi giao cầu, cả người giao cầu và người nhận cầu cùng phạm lỗi;
    14.2.3. Sau khi quả giao cầu được đánh trả, quả cầu bị:
    14.2.3.1. Mắc trên lưới và bị giữ lại trên lưới, hoặc
    14.2.3.2. Sau khi qua lưới bị mắc lại trong lưới;
    14.2.4. Khi cầu trong cuộc, quả cầu bị tung ra, đế cầu tách rời hoàn toàn khỏi phần còn lại của quả cầu;
    14.2.5. Theo nhận định của Trọng tài chính, trận đấu bị gián đoạn hoặc một VĐV của bên đối phương bị mất tập trung bởi Huấn luyện viên của bên kia;
    14.2.6. Nếu một Trọng tài biên không nhìn thấy và Trọng tài chính không thể đưa ra quyết đinh; hoặc
    14.2.7. Trường hợp bất ngờ không thể lường trước xảy ra.
    14.3, Khi một quả “Giao cầu lại” xảy ra, pha đấu từ lần giao cầu vừa rồi sẽ không tính, và VĐV nào vừa giao cầu sẽ giao cầu lại.
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".
 
 
 
 
 
Chủ đề hay của diễn đàn