Chào buổi tối, Thứ Sáu, ngày 26/04/2019 - 19:26 CH
     Thể loại: Vovinam.  
12 thế phản côn, diễn giải võ sư Cẩm Bình võ phái Vovinam
12 thế phản côn được võ sư Cẩm Bình giễn giải chi tiết. Và có video bài tứ tượng côn. võ phái Vovinam.

Ảnh minh họa
1, KHỞI XUNG THIÊN TRÓC ĐỊCH

      Tấn công:
           Đinh tấn trái: - Côn đánh thẳng xuống đỉnh đầu.
      Phản công:
            -Né người sang trái, rút chân phải ra sau đứng trảo mã phải ( chân trái trước), tay côn bên trái đập đè côn đối phương xuống.
            -Bước lên đinh tấn trái, côn đánh ngang đầu côn bên trái vào cổ đối phương, đánh từ bên phải qua.
            -Bước chân phải lên đinh tấn phải, đầu cônbên phải đâm thẳng vào bụng hoặc cổ đối phương đẩy ra.

2, TRIỀN CÔN
      Tấn Công:
            Đinh tấn trái, côn đâm thẳng vào nguời
      Phản công:
            -Chân trái giở lên, đứng độc cước tấn chân phải, đầu côn bên tay trái gạt đở từ dưới lên dìm 1 vòng hất sang phải.
            -Xong bước chân trái lênđinh tấn, côn đâm thọc vào bụng đối phương.

3, KIỀM LONG GIÁNG

      Tấn công:
            Đinh tấn phải: - Dùng đầu côn phải đập xéo xuống thái dương trái của đối phương.
      Phản công:
            - Trảo mả trái, 2 tay cầm côn xéo ngang phía trước
            -Bỏ chân phải ra sau trảo mả phải (trái đứngtrước) Dùng đầu côn bên tay trái gạt côn dìm xuống.
            -Bước chân phải lên trước đứng trảo mã trái đập ngang đầu côn bên phải vào sườn.
            -Bước dài lên đinh tấn phải, thọc côn vào bụng đối phương.

4, ĐOẠT MỆNH QỦI MÔN QUAN
      Tấn công:
            - Đinh tấn trái, dùng đầu côn bên trái đập xéo xuống thái dương phải đối phương.
      Phản Công:
            -Đứng trảo mả phải (chân trái trước), 2 tay cầm côn phía trước.
            -Bỏ chân trái ra sau trảo mả trái (chân phải ở trước), dùng côn bên tay phải dìm côn xuống.
            -Bước chân phải lên đinh tấn, thọc đầu côn bên tay phải vào cổ đối phương.
            -Bước chân trái lên trảo mả, đánh đầu côn bên trái vào sườn đối phương.

5, HOÀNH XÀ BẠT NHỊ SAN
      Tấn Công:
            - Bước chân phải lên đánh phạt ngang đầu côn bên phải vào thái dương bên trái rồi đánh vào thái dương bên phải của đối phương.
      Phản Công:
            - Bước chân trái sang trái né côn, (Đinh tấn thấp) đồng thời đánh côn vào đầu gối của đối phương từ bên phải sang.
            -Bước chân phải qua đinh tấn phải né côn đối phương đồng thời côn đánh vào đầu gối đối phương từ bên trái sang.
            -Đứng lên côn đâm thẳng vào người đối phương.

6, ĐỘC CƯỚC KÌNH THIÊN TRỤ
      Tấn công:
            - Dùng đầu côn bên trái đánh bạt ngang vào chân phải đối phương, đánh từ bên trái sang.
      Phản công:
            - Nhảy giở chân phải lên đứng độc cước tấn trái, đầu côn phải gạt vớt từ dưới lên bên phải.
            -Bước lên đinh tấn phải đầu côn bên phải đâm vào bụng
            -Bước chân trái bỏ tréo ra sau,trở đầu côn bên tay phải đâm vào cổ.

7, PHIÊN THÂN LUÂN DIỆN KÍCH
      Tấn công:
            - Đinh tấn trái, đầu côn bên trái đánh vòng từ bên phải sang vào chân trái đối phương.
      Phản công:
            - Nhảy dở chân trái lên chuyển đổi trảo mả trái (chân phải trước) côn đánh ngang qua đầu.
            - Bước chân phải lên đứng đinh tấn phải, côn đâm vào bụng.
            - Xoay sau, bước chân trái lên đinh tấn trái, đầu côn trái đâm thọt từ trên xuống cổ.

8, TRẤN ÁP ĐỈNH TẦM LONG
      Tấn công:
            - Đinh tấn trái, côn đánh vào thái dương bên phảiđối phương.
      Phản công:
            - Bước chân trái ra sau trả mả trái, dùng đâu côn phải gạt dìm xuống.
            -Đá chém chân phải tay phải vào chân trái đối phươngcho té xuống
            -Đinh tấn phải đâm đầu côn phải xuống ngực đối phương.
            -Bước chân trái lên trước trảo mả phải, đập đầu côn bên trái xuống mình đối phương.

9, TÂM VỌNG NGUYỆT THÔI SONG

      Tấn công:
            - Đinh tấn trái đánh đầu côn trái vào chân phải đối phương.
            -Đinh tấn phải, đánh đầu côn phải vào thái dương bên trái cuả đối phương.
            -Đinh tấn trái, đánh đầu côn trái vào thái dương bên phải của đối phương.
      Phản công:
            - Thủ trảo mả trái ( chân phải trước), Nhảy lui chuyển chân phải ra sau, côn qươ ngang trên đầu.
            -Xoay người bước chân trái ra sau trảo mả, côn đở dựng đứng bên trái
            -Xoay người bước chân phải ra sau trảo mả, côn đở dựng đứng bên phải.
            -Bước tới đinh tấn trái, đâm đầu côn trái vào cổ.
            -Bước tới đinh tấn phải, đánh côn ngang vào cổ từ bên phải qua.

10, XÀ CÔN TẢ HỮU BỘ

      Tấn công:
            - Đinh tấn trái, đánh đầu côn trái vào chân từ bên trái sang.
      Phản công:
            - Nhảy sang bên phải né, đinh tấn phải côn đánh vào chân từ phải sang.
            -Bước lên trảo mả trái, côn đánh vào vai từ trái qua .\
            -Đinh tấn phải, côn đánh vào cổ từ phải qua.

11, PHỤC HỔ NGỌA LONG CÔN:
      Tấn công:
            - Đinh tấn trái, côn đánh vào đầu. – Đinh tấn phải, đánh đầu côn phải xéo vào mặt.
      Phản công:
            - Bước lên đinh tấn phải dùng đầu côn phải dìm xuống.
            -Trung bình tấn dìm đầu côn trái xuống.
            -Bước tréo chân trái ra sau, đâm đầu côn phải vào bụng.
            -Xoay sau đinh tấn trái, đánh vòng côn ngang vào cổ.

12, THẦN ĐIÊU TRIỀU THIÊN THƯỢNG
      Tấn công:
            - Đinh tấn trái, đầu côn bên trái đâm thẳng vào mặt
            -Đinh tấn phải trở đầu côn phải đâm vào bụng.
      Phản Công:
            - Bước né chân trái sang bên trái, đinh tấn trái đở côn dựng đứng.
            -Chuyển chân trái ra sau đứng chéo đở côn đứng thẳng
            -Đạp chân phải vào bụng đối phương văng ra.
            -Nhảy lên 1 bước chéo tấn đâm đầu côn phải vào cổ.Video bài tứ tượng côn pháp võ sinh vovinam biểu diễn.
VS. Cẩm Bình
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".
 
 
 
 
 
Chủ đề hay của diễn đàn