Thứ Sáu, ngày 26/04/2019 - 18:46 CH
     Thể loại: Vovinam.  
Phương phái huấn luyện một bài quyền của võ phái Vovinam
Các bước để một huấn luyện viên hướng dẫn một bài quyền mới đối với các môn sinh.
      Trong môn phái Vovinam , hầu hết các bài quyền tay không và có vũ khí , các bài đơn luyện ,là sự tập hợp lại các đòn thế lẻ đã học , mục đích và tác dụng của các bài quyền đơn luyện nhằm tinh luyện các đòn thế đã học va nâng cao sức khỏe người tập . Do đó , trước khi huấn luyện và ghép vào bài đơn luyện , nhất thiết phải thuộc đòn cơ bản , nắm vững động tác rồi ghép vào bài .
Trước khi huấn luyện bài quyền cần nói qua.

      1 - Tên gọi bài quyền , xuất xứ , nội dung chính trong bài (do ghép các thế lẻ , các thế chiến lược , đòn căn bản của từng trình độ đã học )
      2 - Số động tác của từng bài , đồ hình , phương hướng , một số đặc thù của bài quyền
      3 - Yêu cầu phải đạt ; đánh nhanh , mạnh , thuộc bài tập , linh hoạt .

PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN QUA CÁC BƯỚC

Huấn luyện các thế tấn :
      1. Các thế tấn trong bài quyền đều phải tập trước , cần chú ý làm cho võ sinh nắm vững chắc vị trí bàn chân , vị trí đùi , tư thế thân .
      2 - Huấn luyện cách chuyển tấn :
Chú ý nắm vững sự vận động của chân khi chuyển tấn , chân chuyển phải luôn luôn chuyển về chân trụ . Hướng dẫn cụ thể rành mạch cách chuyển tấn .

3 - Huấn luyện cách đá :
      Gồm các loại đá đạp .Hướng dẫn võ sinh hiểu rõ cách lấy sức bật của hông , ở đầu gối, và cách lấy đà , đá ra , rút về .

4 - Huấn luyện vị trí vận động của 2 cánh tay :
      Chú ý đến tác dụng : cho thân , đầu , không lấy biên độ rộng để hở sườn , hở bụng mặt . Chú trọng cách vận đọâng bàn tay và cổ tay .

5 - Huấn luyện cách phối hợp giữa thế tấn , tay , chân , hướnh mặt , mắt .
Nhìn trong từng động tác , làm thế nào cho có sự phối hợp nhịp nhàng , cân đối trong từng động tác .
Trong giai đoạn chuyển thế , HLV phải coi trọng tính chính xác của động tác , thế võ sự phối hợp , cùng lúc giữa cử động chân tay với đầu , mắt và hơi thở .

Võ sư Nguyễn Văn Chiếu
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".
 
 
 
 
 
Chủ đề hay của diễn đàn