Thứ Tư, ngày 24/04/2019 - 01:18 SA
Cứ tưởng bị bắn đạn thật
Người đàn ông hoảng hồn khi nghe thấy tiếng súng và chứng kiến những người ngồi quanh mình nằm rạp xuống giống như bị trúng đạn.

Hoài Nam (Nguồn: YouTube)

Vnexpress

   Từ khóa:    đạn, tưởng
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".