Thứ Hai, ngày 17/12/2018 - 03:06 SA
Chơi đu quay với máy trộn bê tông
Ba chàng trai dùng thanh gỗ bắc ngang qua máy trộn bê tông để chơi trò đu quay.

Hoài Nam (Nguồn: YouTube)

Vnexpress

   Từ khóa:    đu, quay, , tông
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".