Thứ CN, ngày 24/02/2019 - 02:34 SA
Những pha tai nạn hài hước (Phần 11)
Phi người vào biển báo bên đường, ngã khi đang thực hiện động tác múa cột, lộn vài vòng trên cầu trượt...

Hoài Nam (Nguồn: YouTube)

Vnexpress

   Từ khóa:    hài hước, tai nạn
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".