Chào buổi sáng, Thứ Tư, ngày 12/12/2018 - 07:08 SA
Chó chăn người
Con chó đuổi đám đàn ông chạy theo đúng hướng mà chủ nó huấn luyện giống hệt như khi chăn cừu.

Hoài Nam (Nguồn: Break)

Vnexpress

   Từ khóa:    chó, người
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".