Thứ CN, ngày 24/02/2019 - 10:30 SA
Đười ươi trêu người
Con đười ươi lợi dụng lúc những người bảo vệ đang dọn dẹp để ném đất về phía họ.

Hoài Nam (Nguồn: Break)

Vnexpress

   Từ khóa:    đười, ươi
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".