Thứ CN, ngày 24/02/2019 - 10:47 SA
Mèo say rượu
Hai con mèo chạy ra chỗ bát đựng đồ ăn trong tình trạng liêu xiêu.

Hoài Nam (Nguồn: YouTube)

Vnexpress

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".