Chào buổi sáng, Thứ CN, ngày 24/02/2019 - 09:41 SA
Những tai nạn cười ra nước mắt
Bị tấm tranh đè vào người khi đang nói, ngã khi đang múa cột, rách toạc quần khi đang biểu diễn...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=M_eI6r8oPa8&feature=youtu.be [/youtube]

Hoài Nam (Nguồn: YouTube)

Vnexpress

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".