Thứ CN, ngày 24/02/2019 - 10:52 SA
Ngã ngửa ra sau
Cô gái định bắt chước bạn mình nhưng không ngờ vì đạp quá mạnh nên chiếc ghế không di chuyển mà làm cô ngã ngửa ra sàn.

Hoài Nam (Nguồn: Break)

Vnexpress

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".