Thứ Tư, ngày 24/04/2019 - 01:43 SA
Ăn mừng quá sớm
Các vận động viên dường như quên mất một điều là mình có thể bị đối phương dẫn ngược lại khi mình đang mơ về chiến thắng.

Hoài Nam (Nguồn: Break)

Vnexpress

   Từ khóa:    ăn mừng
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".