Thứ Bảy, ngày 23/06/2018 - 23:45 CH
Giả chết để trốn tắm
Con chó thả lỏng toàn thân giống như đã chết để không phải đi tắm.

Hoài Nam (Nguồn: YouTube)

Vnexpress

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".