Chào buổi sáng, Thứ CN, ngày 24/02/2019 - 09:52 SA
Giả chết để trốn tắm
Con chó thả lỏng toàn thân giống như đã chết để không phải đi tắm.

Hoài Nam (Nguồn: YouTube)

Vnexpress

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".