Thứ Sáu, ngày 26/04/2019 - 18:16 CH
'Troll' cùng Euro 2012 (Phần 3)
Mối duyên nợ giữa Ronaldo và Petr Cech.
Mối duyên nợ giữa Ronaldo và Petr Cech năm 2008.
...và năm 2012.
Phút định mệnh của đội Séc.
Các bước thay đổi của Petr Cech qua từng mùa giải.
3 chú chiến mã còn lại sẽ là ai?

Lê Quân (Nguồn: Epic)

Vnexpress

   Từ khóa:    'Troll' cùng Euro 2012
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".