Thứ CN, ngày 24/02/2019 - 10:35 SA
Nhảy không đúng thời điểm
Người đàn ông rơi xuống nước vì chọn sai khoảnh khắc để nhảy bám vào sợi dây mà người bạn đang đu qua đu lại.

Hoài Nam (Nguồn: Break)

Vnexpress

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".