Thứ CN, ngày 24/02/2019 - 10:17 SA
Những tình huống tai nạn 'khó đỡ'
Bể bơi rách, va vào thành cầu khi định thực hiện cú nhảy xuống nước, ngã đập mặt khi vệ sinh bể bơi...

Hoài Nam (Nguồn: Break)

Vnexpress

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".