Thứ CN, ngày 24/02/2019 - 10:47 SA
Già cũng nhập ngũ
Một cụ già đến xin nhập ngũ, người phụ trách đăng ký hỏi: "Cụ bao nhiêu tuổi?".

Cụ già đáp:

- 62 tuổi rồi.

Anh chàng kia tròn mắt:

- Cụ ơi, tuổi này mà còn đi lính thì hơi lớn tuổi đấy!

- Nhưng các anh không cần một vị tướng sao?

Lê Nguyễn Đăng Khoa sưu tầm

Vnexpress

 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".