Thứ Năm, ngày 25/04/2019 - 13:34 CH
Những hình ảnh 'cực độc' chỉ có ở VN (Phần 39)
Biển cấm kinh dị, đi nhờ xe, thanh lý cả xe lẫn người...
Lời cảnh báo tàn khốc.
Đi nhờ.
Mọi biện pháp phòng vệ đều vô ích.
Gan dạ hay liều mạng?
Nhìn sao cho xuể.
Hò có hay chăng nữa thì vẫn cần một cái gương.
Trung Hàn lẫn lộn.
Ngồi vầy cho nó mát.
Giả nhiêu cũng được.
Không còn gì để mất.

(Nhóm độc giả sưu tầm)

Vnexpress

   Từ khóa:    ảnh, độc
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".