Chào buổi sáng, Thứ Bảy, ngày 20/01/2018 - 08:11 SA
Xe bus trong lớp học
Nhóm học sinh tinh nghịch đã cùng nhau dựng lại bối cảnh trên một "chuyến xe bão táp".

Nhật Minh sưu tầm

Vnexpress

   Từ khóa:    Xe bus, học, lớp
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".