Thứ Tư, ngày 24/04/2019 - 01:30 SA
Con sư tử biển tinh nghịch
Lợi dụng cơ hội ở gần chụp ảnh, con vật tinh ranh này đã tranh thủ vỗ mông nữ du khách.

Nhật Minh (Nguồn: Acidcow)

Vnexpress

   Từ khóa:    sư tử
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".