Thứ Tư, ngày 24/04/2019 - 00:42 SA
Con mèo xấu tính
Bí mật trèo lên phía trên rồi sập cánh cửa sổ lại, con mèo trong đoạn clip đã khiến đồng loại té nhào xuống đất.

Nhật Minh (Nguồn: Acidcow)

Vnexpress

   Từ khóa:    mèo, xấu
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc.
Y kiến phải hồi của người đọc.
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".