Tiêu đề: Ban bo gay golf CALLAWAY RARZ X IRON 8 Gay
Nội dung

Ban bo gay sat Callaway da su dung con moi 85% .

4 --> A  ( 8 gay ) Right Hand

Shaft: Steel ( R300 True Temp )

Flex: R 

Gia : 6,000,000 Vnd ( ca bo )
 

Lien he : Tri 0908888989 de xem gay.

Liên hệ: Tri Han
Người đăng: trikhaihan
Thơi gian đăng: Thứ Ba, ngày 05/11/2013 - 09:00 SA
Trạng Thái: Tin đã được xác nhận, tin cậy.
Số lần xem: 1490 lượt.
   Từ khóa:    CALLAWAY
 
 
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc. Y kiến phải hồi của người đọc.
 
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật, thắc mắc, tư vấn sử dụng
Kinh doanh, liên hệ, dịch vụ