Tiêu đề: Hoàng phát gym giảm giá 10%- 20%
Nội dung hoàng phát gym giảm giá 10%-20% cho tất cả các khách hàng đến câu lạc bộ Hoàng Phát GYM từ 01/11/2013-01/12/2013
địa chỉ: 181/119 Tạ Quang Bửu F2 Q8
Điện Thoại: 0838512790
Liên hệ: hoang phat gym
Người đăng: hoangphatgym
Thơi gian đăng: Thứ Bảy, ngày 09/11/2013 - 09:00 SA
Trạng Thái: Tin đã được xác nhận, tin cậy.
Số lần xem: 1400 lượt.
   Từ khóa:    GYM,Hoàng Phát
 
 
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc. Y kiến phải hồi của người đọc.
 
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật, thắc mắc, tư vấn sử dụng
Kinh doanh, liên hệ, dịch vụ