Tiêu đề: Sim đẹp trả trước Mobifone
Nội dung Số: 0936 053 063 Trả trước. Giá: 450.000đ, đặc biệt là sim SV có thời hạn 4 năm.
Số: 0936 499944 Trả trước. Giá: 600.000đ

Số: 01223 397 397 Trả trước. Giá: 500.000đ
Số: 0127 31 31 311. Trả trước. Giá 200.000đ
Số: 01273133 777. Trả trước. Giá 200.000đ
Liên hệ: Hưng(098 3311 414)
Người đăng: Hưng
Thơi gian đăng: Thứ Ba, ngày 28/06/2011 - 20:00 CH
Trạng Thái: Tin giao vặt đặc biết, tin cậy và đã xác nhận.
Số lần xem: 26488 lượt.
 
 
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc. Y kiến phải hồi của người đọc.
 
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật, thắc mắc, tư vấn sử dụng
Kinh doanh, liên hệ, dịch vụ