Tiêu đề: Cần nơi cung cấp Gamma Aminobutyric acid
Nội dung Chúng tôi Công ty TNHH một thành viên INCO( INCO co.,ltd) cần tìm một nơi cung cấp Gamma Aminobutyric acid để phục vụ cho việc chế tạo sản phẩm mới của chúng tôi.
mọi chi tiết xin liên hệ: Chị duyên: 0987644293.
Liên hệ: 0987644293
Người đăng: Chị duyên
Thơi gian đăng: Thứ CN, ngày 14/08/2011 - 17:00 CH
Trạng Thái: Tin đã được xác nhận, tin cậy.
Số lần xem: 2098 lượt.
   Từ khóa:    INCO, Gamma Aminobutyric acid, hợp tác
 
 
 
 
Y kiến phải hồi của người đọc. Y kiến phải hồi của người đọc.
 
 
Gửi ý kiến của bạn.
Gửi ý kiến của bạn.
Hãy kiểm tra nút mã xác nhận trước khi viết. Nếu không đọc dõ mã xác nhận hãy nhấn "viết lại".
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật, thắc mắc, tư vấn sử dụng
Kinh doanh, liên hệ, dịch vụ